Lohikantojen hoitorahasto

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen toimintasuunnitelmaan kirjattiin vuodeksi 2011 tavoitteeksi lohikalakantojen hoitorahaston perustaminen. Rahaston tavoitteiksi asetettiin Päijänteen uhanalaisen järvitaimenen luontaisen lisääntymisen parantaminen, sekä kalastusta kestävien järvitaimen- ja järvilohikannan varmistaminen Päijänteellä hoitamalla istutukset suunnitelmallisesti ja varmistamalla niiden tarvitsema rahoitus. 

Rahaston perustamista hallitus lähti valmistelemaan yhteistyössä Päijänteellä toimivien vetouisteluseurojen kanssa. Heiltä saadun palautteen pohjalta alettiin valmistella rahaston ohjesääntöä. Varsinaisesti rahasto perustettiin kalastusalueen hallituksen kokouksessa 17.8.2011, jolloin hyväksyttiin rahastolle ohjesääntö.

Rahaston varojen käytöstä päättää kalastusalueen hallitus, mutta varojen käyttöä suunnittelemaan perustettiin erillinen neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluvat kalastusalueen puheenjohtaja, isännöitsijä sekä kaksi virkistyskalastusseurojen edustajaa ja Sisävesiammattikalastajien edustaja. Neuvottelukunnan kokoonpano näkyy alla.

Vuonna 2019 toimintansa aloittanut kalatalousalue otti rahaston uuden ohjesäännön (alla) käyttöön 10.4.2019.

Mikäli haluatte tehdä lahjoituksen tai saada lisätietoa rahastosta ja sen toiminnasta voitte tiedustella asiaa kalatalousalueen toiminnanjohtajalta Tomi Rannalta ( tomi.ranta(at)proagria.fi, p. 040 7477446) sekä muilta neuvottelukunnan edustajilta.

Lohikalakantojen neuvottelukunta:

Markku Lappi Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue
Tomi Ranta Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue
Jarmo Suvanto Kalkkisten vetouistelijat
Veli Heinonen Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Pauli Kolehmainen Järväri ry

Lohikalakantojen hoitorahaston ohjesääntö