Kalastusalue

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen hallitus:

puheenjohtaja Markku Lappi Asikkala
varapuheenjohtaja Matti Leppänen  Padasjoki
ammattikalastajien edustaja    Veli Heinonen Padasjoki
virkistyskalastajien edustaja Jukka Mantsinen Asikkala
jäsen Heikki Tuomainen    Asikkala
jäsen Tuomas Jutila Sysmä
jäsen Atso Peltola Sysmä
jäsen Simo Jalli  Padasjoki
jäsen Jorma Kääpä Kuhmoinen
jäsen Harri Komi Kuhmoinen

Tarkempaa tietoa kalastusalueen toiminnasta (toimintakertomukset, toiminta- ja käyttö- ja hoitosuunnitelmat yms.) löydät yläreunan Kalastusalue-valikosta.

Alueen yleiskuvaus
Etelä-ja Keski-Päijänteen kalastusalueen vedet kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen. Kalastusalueella on vesialuetta yhteensä 84 250 ha, josta Päijänteellä on 66600 ha. Tästä on yleisvettä yli 9000 ha. Kalastusalue sijaitsee sekä Etelä-Suomen että Länsi-Suomen läänien alueella seuraavissa kunnissa: Asikkala, Padasjoki, Sysmä, Kuhmoinen ja Jämsä. Hallinnollisesti kalastusalue kuuluu suurelta osin Hämeen ELY-keskukseen, mutta myös osaksi Keski-Suomen ELY-keskukseen (Kuhmoinen, Jämsä).

Tälle sivustolle on koottu tärkeimmät tiedot alueen toiminnasta ja kalastusmahdollisuuksista lupa­järjestelmineen. Sivustollamme on myös tietoja alueen osakaskunnista ja niiden luvanmyynnistä. Mikäli jokin asia jää askaruttamaan, annamme mielellämme lisätietoja.

Kalastusalueen tehtävät
Kalastusalueen tehtävänä on kalatalouden edistäminen toimialueellaan, kalastuslain 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, kalastuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä määrättyjen tehtävien hoitaminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminen ja sen seuranta. Kalastusalueen tehtävänä on myös kalastusalueen jäsenten kalastusalueelle antamien toimeksiantojen toteuttaminen. Kalastusalueen muodostavat vesialueiden omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastajien edustajat.

Vesien omistus
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueella on järjestäytyneitä osakaskuntia 48 kpl, joista 33:lla on vesialueita Päijänteellä. Järjestäytyneiden vesialueiden osuus on n. 89 % kalastusalueen vesialasta.

Kalastusalueen toimielimet
Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen kokous, kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä.


Kalastusalueen kokoukseen saavat kalastusalueen jäsenet lähettää edustajia seuraavasti:

  1. osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 ha, saa lähettää yhden edustajan
  2. osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat saavat kukin lähettää yhden edustajan.
  3. muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden yhteisesti valitsemansa edustajan
  4. ammattikalastajajärjestöt saavat lähettää kukin yhden edustajan
  5. virkistyskalastajia edustavat järjestöt saavat lähettää yhteensä kaksi edustajaa
  6. Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskukset saavat kumpikin nimetä yhden edustajan Päijänteen yleisveden osalta