Lohikantojen hoitorahasto

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen toimintasuunnitelmaan kirjattiin vuodeksi 2011 tavoitteeksi lohikalakantojen hoitorahaston perustaminen. Rahaston tavoitteiksi asetettiin Päijänteen uhanalaisen järvitaimenen luontaisen lisääntymisen parantaminen, sekä kalastusta kestävien järvitaimen- ja järvilohikannan varmistaminen Päijänteellä hoitamalla istutukset suunnitelmallisesti ja varmistamalla niiden tarvitsema rahoitus.

Rahaston perustamista hallitus lähti valmistelemaan yhteistyössä Päijänteellä toimivien vetouisteluseurojen kanssa. Heiltä saadun palautteen pohjalta alettiin valmistella rahaston ohjesääntöä. Varsinaisesti rahasto perustettiin kalastusalueen hallituksen kokouksessa 17.8.2011, jolloin hyväksyttiin rahastolle ohjesääntö.

Rahaston varojen käytöstä päättää kalastusalueen hallitus, mutta varojen käyttöä suunnittelemaan perustettiin erillinen neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluvat kalastusalueen puheenjohtaja, isännöitsijä sekä kaksi virkistyskalastusseurojen edustajaa ja Sisävesiammattikalastajien edustaja. Neuvottelukunnan kokoonpano näkyy alla.

Lisätietoa rahastosta ja sen toiminnasta voitte tiedustella isännöitsijältä ( tomi.ranta(at)proagria.fi, p. 040-747 7446) sekä muilta neuvottelukunnan edustajilta.

Lohikalakantojen neuvottelukunta 2016:
Markku Lappi          (Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue)
Tomi Ranta             (Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue)
Jarmo Suvanto       (Kalkkisten vetouistelijat)
Veli Heinonen         (Suomen sisävesiammattikalastajat ry)
Pauli Kolehmainen  (Järväri ry)

Päijänteen lohikalakantojen hoitorahastoon voi tehdä lahjoituksen maksamalla lahjoituksen rahaston tilille.

Ohjeet maksamista varten ovat seuraavat: 

Saaja: Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue/lohikalakantojen hoitorahasto
Tilinumero: FI80 5011 0920 071475
Viite: lohikalakantojen hoitoon

 

RAHASTON OHJESÄÄNTÖ LÖYTYY PDF-TIEDOSTONA TÄSTÄ: